Biblioteka w Tęgoborzy będzie nieczynna

Szanowni Czytelnicy,

Informujemy, że w dniach: od 27.01.2020 do 31.01.2020
Biblioteka Publiczna w Tęgoborzy będzie nieczynna z powodu urlopu.
Zain­tere­sowa­nych­ wypożyczaniem książek w tym okresie zapraszamy do Biblioteki Publicznej w Łososinie Dolnej.