Biblioteka w Tęgoborzy Nieczynna

Informujemy, że w dniach od 06 do 10 lipca oraz od 03 do 15 sierpnia
Biblioteka Publiczna w Tęgoborzy będzie nieczynna z powodu urlopu.

Zain­tere­sowa­nych­ wypożyczaniem książek w tym okresie zapraszamy do Biblioteki Publicznej w Łososinie Dolnej.