Cudaczek Wyśmiewaczek

Kolejne spotkanie z cyklu “Czwartkowe bajanie na dywanie” wyjątkowo odbyło się w środę.
Zajęcia rozpoczęliśmy od przeczytania kilku rozdziałów książki Julii Duszyńskiej “Cudaczek Wyśmiewaczek”. Historia Panny Obrażalskiej, która obrażała się o wszystko i na wszystkich, rozbawiła, a jednocześnie zaintrygowała dzieci.

Dzieci chętnie rozmawiały na temat czytanego tekstu, zamieniły się również w ilustratorów i pobudzając wyobraźnię przedstawiły na kartkach papieru postać Cudaczka.
Dopełnieniem zajęć była zabawa ruchowa w parach – “Lustro” – Dzieci naśladowały zachowanie swojego kolegi i wykonywały takie same ruchy, miny tak jak on.