Dzień Języka Ojczystego

A niechaj narodowie wżdy postronni znają,
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.

Dnia 21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku, który ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę troski o język ojczysty, dbanie o jego rozwój i trwanie.

Z tej okazji w Bibliotece Publicznej w Łososinie Dolnej, obyła się lekcja biblioteczna, w której udział wzięli uczniowie klasy IIIa i IIIb ze Szkoły Podstawowej w Łososinie Dolnej.
Dzieci zapoznały się ze słownikami dotyczącymi języka polskiego i dowiedziały się jak z nich korzystać. Rozwiązywały zadania językowe „Z polszczyzną za pan brat”, zmierzyły się z łamańcami językowymi, odgadywały związki frazeologiczne na podstawie obrazków.
Największą jednak frajdę sprawiło uczniom czytanie wiersza J.Tuwima „Okulary” w gwarze śląskiej i poznańskiej.

Zajęcia w bibliotece były okazją do zwrócenia uwagi na piękno ojczystej mowy i konieczność dbania o poprawność języka polskiego.