Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

W dniach 8-15 maja br., już po raz szesnasty w całym kraju obchodzony był Tydzień Bibliotek – cykl imprez mających na celu popularyzowanie działalności bibliotek i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Biblioteka Publiczna w Łososinie Dolnej, również wzięła udział w tej akcji. Przygotowano szereg imprez skierowanych do różnego typu odbiorcy: wspólne czytanie książek, lekcje i zwiedzanie biblioteki, zajęcia literacko-plastyczne.

Skąd się biorą książki w bibliotece, jak należy o nie dbać?
Na te pytania szukaliśmy odpowiedzi podczas warsztatów pt. „Bliskie spotkanie z biblioteką” zorganizowanych dla dzieci z przedszkola „Tęcza” z Łososiny Dolnej i Łęk oraz dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Łososinie Dolnej.

Na początku spotkania dzieci zostały oprowadzone po bibliotece. Obejrzały zgromadzony księgozbiór na półkach regałów bibliotecznych. Dowiedziały się co to jest biblioteka i czym różni się od księgarni. Poznały na czym polega praca bibliotekarza. Usłyszały jak można stać się czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się w niej zachować. Dzieci wysłuchały wiersz „Skarga książki” i razem odgadywały jakie życzenia pragnie mieć książka. Wspólnie rozwiązywały bajkowe zagadki, wykonały misiowe zakładki do książki oraz piękne ilustracje do opowiadania „O słoniu Dominiku, który był bardzo samotny”.

13 maja uczniowie kl. V Szkoły Podstawowej w Łososinie Dolnej uczestniczyli w lekcji bibliotecznej „Przysłowia mądrością narodów”. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się co to jest przysłowie i jak należy interpretować sens i znaczenie przysłów. Przysłowia niosą ze sobą ważne myśli, głębokie prawdy o ludziach, uczuciach i wartościach. Pouczają nas jak żyć i być dobrymi ludźmi, jak szanować przyjaciół i przyrodę. Przysłowia warto znać, ponieważ wzbogacają nasze wypowiedzi i pozwalają łatwiej oraz niekiedy szybciej wyjaśnić pewne zachowania i zjawiska.

„Bierz i czytaj” – tradycyjnym elementem Tygodnia Bibliotek jest także akcja uwalniania książek. Na wszystkich odwiedzających bibliotekę w dniach jej święta czekały książki, które otrzymaliśmy od darczyńców. Każdy z czytelników spośród przygotowanych zbiorów mógł wybrać coś dla siebie, zabrać książkę i włączyć ją do domowej biblioteczki.

W środę na zakończenie obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek częstowaliśmy naszych miłych czytelników cukierkami i zachęcaliśmy do refleksji nad wylosowanym cytatem 😉