Świąteczne spotkanie w bibliotece

W środę 20 grudnia Biblioteka Publiczna w Łososinie Dolnej gościła dzieci z kl. I a i b ze Szkoły Podstawowej w Łososinie Dolnej. Z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia przygotowano świąteczne zajęcia. Rozmawialiśmy z dziećmi na temat naszych pięknych polskich tradycji bożo­naro­dzen­iowy­ch. Przypomnieliśmy historię szopki bożo­naro­dzen­iowe­j, choinki, podłaźniczki, wyjaśnienie słowa jasełka. Uczniowie prezentowali wylosowane przez siebie kolędy. Dzieci wysłuchały opowiadania pt. „Miś i świąteczna choinka” przedstawionego w formie teatrzyku Kamishibai.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa, na której zaprezentowano książeczki dla dzieci o świątecznej tematyce. Na zakończenie złożyliśmy sobie świąteczne życzenia.

Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze, wprowadzając nas w nastrój zbliżających się świąt.