„Baśń to czy legenda?” – lekcja biblioteczna

12 i 13 lutego w Bibliotece Publicznej w Łososinie Dolnej odbyły się lekcje biblioteczne pt. „Baśń to czy legenda?” , w których udział wzięli uczniowie klasy O”a” i O”b”.

Zajęcia miały na celu zaprezentowanie różnicy pomiędzy baśnią a legendą, wydarzeniami fantastycznymi a rzeczywistymi, a także poznanie wybranych baśni i legend.
Po wysłuchaniu legendy „O hejnale z mariackiej wieży” i baśni „Złota gęś” dzieci chętnie wypowiadały się na temat treści i morału wynikającego z baśni.
Rozwiązywały zadania, aby zdjąć klątwę rzuconą na Krainę Bajek przez złego czarodzieja. Dzieci znakomicie się spisały, a zadania okazały się bardzo łatwe. W krainie bajek znów zapanował ład i porządek.
Na zakończenie zajęć była zabawa ruchowa „Raz, dwa, trzy Baba Jaga patrzy”.