Czwartkowe bajanie..

Dnia 15 listopada biblioteka w Łososinie Dolnej ponownie gościła dzieci z oddziału przedszkolnego. Było to kolejne spotkanie z cyklu „Czwartkowe bajanie na dywanie”, podczas którego zaprezentowano wiersz Juliana Tuwima „Pan …

19 września Biblioteka Publiczna w Łososinie Dolnej gościła Annę Czerwińską-Rydel pisarkę, pedagog, autorkę radiowych audycji. Pomy­słod­awcz­ynię­ i twórczynię serii biograficznych dla dzieci i młodzieży o wielkich postaciach. Na spotkanie pisarka …