Narodowe Czytanie w Łososinie Dolnej

7 września 2018 r. w Bibliotece Publicznej w Łososinie Dolnej odbyło się Narodowe Czytanie.

Biblioteka po raz trzeci włączyła się w ogólnopolską akcję, która ma na celu popularyzować oraz łączyć Polaków wokół największych dzieł literatury polskiej.

Tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd wyjątkowa formuła akcji. Para prezydencka, która patronuje akcji, zaproponowała „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego jako lekturę Narodowego Czytania oraz Antologię Niepodległości czytaną przez cały rok.

W Narodowym Czytaniu udział wzięli uczniowie kl. VII i VIII Szkoły Podstawowej w Łososinie Dolnej wraz z opiekunką Panią Magdaleną Katra-Studzińską, seniorzy ze Stowarzyszenia „Aktywni Plus” oraz czytelnicy biblioteki.

Przed rozpoczęciem uroczystości wszystkich uczestników udekorowano kotylionami w barwach narodowych, by podkreślić jej patriotyczny charakter. Wystrój biblioteki barwami narodowymi i kompozycjami kwiatów również nawiązywał do charakteru uroczystości.

Po wspólnym odśpiewaniu „Roty” odczytano fragment rozdziału pt. „Szklane domy” z książki „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

Wysłuchano także kilku wierszy z Antologii Niepodległości oraz pieśni patriotycznych , które nawiązują do okresu walk o odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Na zakończenie częstowano się biało-czerwonymi ciasteczkami „niepodległości”.