Nowi czytelnicy Biblioteki

12 stycznia Biblioteka Publiczna w Tęgoborzy gościła dzieci klasy I a ze Szkoły Podstawowej w Tęgoborzy z Panią Agnieszką Rosiek, wychowawcą klasy.
Dzieci zostały zapoznane z księgozbiorem, ich rozmieszczeniem oraz zasadami korzystania z Biblioteki.

Wszystkie dzieci za zgodą rodziców zostały zapisane do biblioteki i przystąpiły do ogólnopolskiej akcji Mała Książka – Wielki Człowiek.
Dziękujemy i zapraszamy za miesiąc.