Soboty pracujące 2022: Biblioteka czynna w godzinach: 9.00 – 13.00

Aby uzyskać dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025, Gminna Biblioteka Publiczna w Łososinie Dolnej z/s w Tęgoborzy musiała spełnić warunek udziału w programie i zadeklarować, że w 2022 roku jedna z bibliotek będzie dostępna dla czytelników przynajmniej w jedną sobotę miesiąca.

Ustalono soboty pracujące dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tęgoborzy.

Styczeń08.01.2022
Luty05.02.2022
Marzec05.03.2022
Kwiecień02.04.2022
Maj07.05.2022
Czerwiec04.06.2022
Lipiec02.07.2022
Sierpień06.08.2022
Wrzesień03.09.2022
Październik01.10.2022
Listopad05.11.2022
Grudzień03.12.2022