Powiatowy Dzień Bibliotekarza 2023

Corocznym świętem bibliotekarzy jest Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony w tygodniu Bibliotek 8 – 15 maja. Jest to święto okolicznościowe służące popularyzacji książki i bibliotek w społeczeństwie.

Tegoroczny Powiatowy Dzień Bibliotekarza odbył się 11 maja w Miejskim Centrum Kultury, Czytelnictwa i Edukacji w Grybowie. Organizatorem wydarzenia była Miejska Biblioteka Publiczna w Grybowie wraz z Powiatową i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Starym Sączu.

Z tej okazji Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski nagrodził wyróżniających się bibliotekarzy z powiatu nowosądeckiego.

Burmistrz Miasta Grybów Pan Paweł Fyda uhonorował wszystkich bibliotekarzy wręczając listy gratulacyjne i statuetki. Serdecznie dziękujemy.